Skip to main content

Hennie van de Kar-Vervooren, tekstschrijfster

Frisse blik - verfrissende tekst

Referentie bedrijfsboek Gewoon Van Dingenen

In 2022 werkte ik samen met Douwe Soepboer in copyteam aan het bedrijfsboek ‘Gewoon Van Dingenen, geschiedenis van een Kempische transportfamilie’. Robert Luttikholt van Reach Brand Storytellers gaf het boek prachtig vorm, met daarin onder andere de verhalen en portretten van medewerkers. Eva Schweitzer fotografeerde de geïnterviewden op zo’n manier dat ze van de pagina afspatten. Het schrijfproces was intensief, zo ook de samenwerking met Daniëlle van Dingenen en haar moeder Karin van Dingenen. Op 2 december 2022 was de boekpresentatie waar ik helaas niet bij kon zijn. Ik was met manlief te gast op een bruiloft in Parijs. Daar genoot ik van. Tegelijkertijd vond ik het vreselijk jammer dat ik dit mooie ‘podiummoment’ voorbij liet gaan.

Halverwege 2023 informeerde ik daarom nog eens bij Daniëlle hoe ze terugkijkt op de samenwerking met ons als copyteam. Daniëlle over de samenwerking met MooiVastgelegd Daniëlle: “We vonden het tijd om alle verhalen over 85 jaar Van Dingenen te bundelen zodat deze niet verloren zouden gaan voor de volgende generaties. In onze zoektocht naar een partij die ons hierbij kon helpen, kwamen we uit bij MooiVastgelegd. We wilden volledig aan de hand meegenomen worden omdat het schrijven van een boek voor ons compleet nieuw was. Dit was voor Douwe en Hennie geen probleem. Ze hebben ons van het begin tot het einde ondersteund in dit proces. Er waren korte lijntjes in de communicatie en het overleg verliep erg prettig. Er zijn prachtige verhalen geschreven en we hebben zeer positieve reacties ontvangen op het boek. Wij hebben de samenwerking met Douwe en Hennie als zeer prettig ervaren!”

Familiegeschiedenis en bedrijfsverhaal ineen - Coppens Diervoeding

Fred en Theo Coppens verkopen eind 2021 hun familiebedrijf Coppens Diervoeding aan het koninklijke De Heus Voeders. Na 95 jaar komt het Brabantse familiebedrijf in andere handen. Directeur Hendrik de Vor neemt voor de verkoop het initiatief om de familiegeschiedenis en het bedrijfsverhaal van Coppens te laten vastleggen. Na een verkennend gesprek in Helmond krijgen Douwe Soepboer en ik daarvoor het vertrouwen. Het boek is een cadeau voor de broers Fred en Theo Coppens, maar ook voor de volgende generaties Coppens, voor medewerkers, oud-medewerkers en warme relaties.

Prachtig naslagwerk

In 2023 informeer ik bij Fred en Theo Coppens hoe het voor hen was om het boek ‘Familiebedrijf Coppens Diervoeding – Drie ondernemende generaties Coppens in beeld’ te ontvangen. Fred en Theo Coppens: “Het is een prachtig naslagwerk voor ons, als een goede afsluiting van onze carrière en ons levenswerk in de diervoederindustrie. Maar ook voor onze gezinnen en familie. Immers, nu zijn de herinneringen nog actueel, later is het boek waarschijnlijk heel waardevol om de geschiedenis te herbeleven. Het was een waardevol initiatief van Hendrik om het boek te laten maken. Het boek heeft herinneringen aangescherpt, zoals de start van Coppens door onze opa, het begin van de commerciële veehouderij in Nederland en de explosieve groei daarvan vanaf de jaren zestig tot eind vorige eeuw. Maar ook de grote afname van het aantal bedrijven door de schaalvergroting en de internationalisering in de kolom.

We zijn door het boek niet tot andere inzichten gekomen, wel vormt het een bevestiging van de waarde van ons bedrijf, ook voor de medewerkers. De verkoop van ons familiebedrijf in 2021 voelt nog altijd goed. Voor ons nog altijd de beste keuze die we konden maken.”

Redactie boek Lean in de logistiek

“Als auteurs van het boek Lean in de Logistiek hebben we veel inhoudelijke vakkennis, maar weinig schrijfervaring. Voor ons was snel duidelijk dat we schrijfhulp nodig hadden. Iemand die onze teksten zou kunnen redigeren en het eindresultaat naar een hoger niveau zou kunnen brengen. Uit een eerdere samenwerking wisten we dat Hennie van de Kar de juiste formuleringen weet te vinden. 
 
We hebben in drie redactiefases gewerkt. De tijdsdruk was hoog. Hennie zorgde dat we geen vertraging opliepen door haar bereidheid om in de avonduren te overleggen en door te werken. Dat is pas lean… en heel veel waarde voor ons als klant. We hebben de samenwerking met haar dan ook als heel waardevol ervaren. Op de net promotor score* verdient zij een 10!” 
 
Esther Schuurmans en Caroline van der Plas
Auteurs van het handboek Lean in de logistiek 
*De net promotor score is een managementtool voor het meten van de klanttevredenheid.