Skip to main content

Hennie van de Kar-Vervooren, tekstschrijfster

Frisse blik - verfrissende tekst

Mooi Vastgelegd – schrijven bedrijfsboek

Mooi Vastgelegd is de naam die collega-copywriter Douwe Soepboer en ik al in 2016 (het jaar van het boek!) gaven aan onze activiteiten rondom het schrijven van bedrijfsboeken en jubileumboeken. We schrijven de teksten voor deze boeken volledig in copyteam.

Bedrijfsverhalen en herinneringen

Mooi Vastgelegd ondersteunt ondernemers, bedrijven en organisaties bij het vastleggen van bedrijfsverhalen en herinneringen. Details die je voor altijd wilt onthouden. De herinneringen aan de oprichting van het familiebedrijf, misschien wel door de eerste medewerker, maar ook de bedrijfsontwikkelingen door de jaren heen met hoogte- en dieptepunten. Bedrijfsjubilea zijn vaak een aanleiding om een jubileumboek te laten maken. De afgelopen jaren werden we als copyteam ook ingehuurd voor het maken van een bedrijfsboek aan de vooravond van een fusie en zelfs bij een sluiting van een organisatieonderdeel. Ook dan is er zo veel om mooi vast te leggen. Juíst dan.

Focus op het schrijfproces

Douwe en ik focussen ons volledig op het schrijfproces. Sommigen vinden het al genoeg om dit verhaal op papier te hebben staan. Anderen zien de toegevoegde waarde van een krachtige vormgeving. Wij werken daarvoor op verzoek samen met vormgevers en fotografen.

Het maken van een boek gaat overigens verder dan het schrijven van verhalen aan de hand van interviews met betrokkenen. Vlot en plezierig schakelen met de opdrachtgever is onze voorwaarde voor een succesvol resultaat. Het is immers de opdrachtgever die het makkelijkste toegang heeft tot het ontsluiten van fysieke en digitale bronnen.

Schrijven in copyteam

Schrijven in copyteam vind ik zelf een geruststellend idee. Je hebt immers altijd iemand op wie je kunt terugvallen. De kracht daarvan heb ik ervaren bij het schrijven van het boek Gewoon Van Dingenen – geschiedenis van een Kempische transportfamilie. Aan het einde van de interviewreeks stond er nog maar één interview in mijn agenda, maar wel één met vijf personen tegelijk. Door privéomstandigheden moest ik verstek laten gaan. Het was Douwe die het van me overnam. Het maakproces liep gewoon volgens planning verder. Het eindresultaat is trouwens prachtig.

Speel je met de gedachte om je bedrijfsverhaal te laten uitwerken? Voeg de eerste daad bij het woord en neem contact met me op. Op basis van je vraag, schat ik in of ik jouw project kan oppakken via de Mooi Vastgelegd-formule, in samenwerking met een andere tekstschrijver of alleen.

Referenties

Fred en Theo Coppens verkopen eind 2021 hun familiebedrijf Coppens Diervoeding aan het koninklijke De Heus Voeders. Na 95 jaar komt het Brabantse familiebedrijf in andere handen. Directeur Hendrik de Vor neemt voor de verkoop het initiatief om de familiegeschiedenis en het bedrijfsverhaal van Coppens te laten vastleggen. Na een verkennend gesprek in Helmond krijgen Douwe Soepboer en ik daarvoor het vertrouwen. Het boek is een cadeau voor de broers Fred en Theo Coppens, maar ook voor de volgende generaties Coppens, voor medewerkers, oud-medewerkers en warme relaties.

Prachtig naslagwerk

In 2023 informeer ik bij Fred en Theo Coppens hoe het voor hen was om het boek ‘Familiebedrijf Coppens Diervoeding – Drie ondernemende generaties Coppens in beeld’ te ontvangen. Fred en Theo Coppens: “Het is een prachtig naslagwerk voor ons, als een goede afsluiting van onze carrière en ons levenswerk in de diervoederindustrie. Maar ook voor onze gezinnen en familie. Immers, nu zijn de herinneringen nog actueel, later is het boek waarschijnlijk heel waardevol om de geschiedenis te herbeleven. Het was een waardevol initiatief van Hendrik om het boek te laten maken. Het boek heeft herinneringen aangescherpt, zoals de start van Coppens door onze opa, het begin van de commerciële veehouderij in Nederland en de explosieve groei daarvan vanaf de jaren zestig tot eind vorige eeuw. Maar ook de grote afname van het aantal bedrijven door de schaalvergroting en de internationalisering in de kolom.

We zijn door het boek niet tot andere inzichten gekomen, wel vormt het een bevestiging van de waarde van ons bedrijf, ook voor de medewerkers. De verkoop van ons familiebedrijf in 2021 voelt nog altijd goed. Voor ons nog altijd de beste keuze die we konden maken.”